منشور اخلاقی
منشور اخلاقی

منشور اخلاقی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

<<  ما  >>

کارکنان اداره کل  آموزش و پرورش

<<  معلمیم  >>

و معلمی نه (اشتغال) که (اشتعال) است. ما می سوزیم تا روشنی بخش راه جامعه باشیم و به مصداق فرمایش حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) : ( ابن حوایج الناس الیکم من نعم الیه علیکم فلا تملو النعم)( نیازمندی های مردم از جمله نعمتهای الهی برای شماست از انجام آنها خسته نشوید).

بی تردید مراجعه مردم به خود را از نعمتی خداوندی می دانیم و رفع مشکلات و گره گشایی را از وظایف شرعی و قانونی خود می شماریم. لذا در راستای خدمت هرچه بیشتر و به منظور تداوم این نعمت الهی موارد ذیل را سرلوحه کار خود قرار دادیم:

1- در مواجهه با ارباب رجوع از حسن خلق و روی گشاده بهره مندیم .

2- تواضع و فروتنی و در عین حال دقت و سرعت  عمل را مد نظر داریم.

3- با آراستگی و پوشش مناسب و احترام نسبت به مراجعان را وظیفه خود می دانیم .

4- عدالت و انصاف را در ارائه خدمات و نظم و انظباط در امور را در اولویت کار خود قرار داده ایم.

5- وظیفه شرعی و قانونی خود می دانیم تا با صبر و متانت به سخنان ارباب رجوع گوش داده و آنگاه اطلاعات لازم را به صورت شفاف در اختیارشان قرار دهیم و آنان را راهنمایی کنیم تا مشکلات آن از مسیر قانونی مرتفع گردد.

6- برخود فرض واجب می دانیم تا در اولین فرصت و با دقت به درخواستهای قانونی مراجعان عزیز پاسخ مناسب داده و از سر گردانی و بلا تکلیفی آنها جلوگیری کنیم .

و در یک کلام

ما از میان همه لذایذ دنیا پاسداری از مرزهای دانش و فرهنگ را برگزیده ایم .