بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی
بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور تقویت و نهادینه سازی مردم سالاری دینی در این نهاد ، تعامل و تبادل نظر با آحاد مردم را سرلوحه کار خود قرار داده است و بر این اساس بر خود لازم می داند پیشنهادات ، انتقادات و نظرات مردم بویژه فرهنگیان را جمع آوری و در فرآیندهای اجرای کار لحاظ نماید.