نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

 

میز خدمت وزارت آموزش و پرورش

لیست خدمات الکترونیک

عنوان خدمت آدرس وب مسئول اجرا   توضیحات
سامانه پاسخ گویی به شکایات shekayat.medu.ir اداره ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات ارتباط با کارشناس 

این سامانه وظیفه ثبت و رسیدگی شکایات پرسنل و مردمی را بر عهده دارد و امکانات زیر در این سامانه قابل انجام می باشد :
1. ثبت شکایات
2. رسیدگی به شکایات
3. پیگیری شکایات
4. نظارت بر عملکرد ادارات آموزش و پرورش

سامانه سنجش emt.medu.ir/ اداره سنجش ارتباط با کارشناس سامانه سنجش خدماتی در خصوص آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، مدارس خاص فرهنگ و دیگر آزمون های مربوط به آموزش و پرورش استان ارائه می کند. امکانات زیر در این سامانه قابل انجام است:
1. ثبت نام در آزمون
2. پرداخت الکترونیکی هزینه آزمون
3. صدور کارت ورود به جلسه
4. اعلام نتیجه نهایی آزمون
5. اطلاع رسانی های آزمون های دستگاه
اعزام تیم های ورزشی دانش آموزان به مسابقات داخلی و خارجی

 

hamgam.medu.ir

 

گروه تربیت بدنی

ارتباط با کارشناس

 

ارتباط با کارشناساین سامانه خدماتی در خصوص برگزاری مسابقات ورزشی انجام می دهد و امکاناتی شامل ثبت نام، اعلام نتایج مسابقات و ارسال مدارک در سامانه وجود دارد.
برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی فرهنگی هنری

 

hamgam.medu.ir

 

معاونت پرورشی 

ارتباط با کارشناس

 

ارتباط با کارشناسدر این سامانه امکاناتی نظیر ثبت نام دانش آموزان ، اعلام نتایج مسابقات صورت می گیرد.
نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز دولتی و غیر دولتی

 

mosharekatha.ir

 

 مشارکت ها - مراکز غیر دولتی

ارتباط با کارشناس

 

در این سامانه امکانات ذیل صورت می گیرد:

1- درخواست مجوز برای مرکاز پیش دبستانی

2- ثبت شکایات

3- شهریه مدارس غیر دولتی

4- آموزش دوره های ضمن خدمت

5- جست و جوی مدارس

 

تخصیص نیرو به مدارس غیر دولتی

 

mosharekatha.ir

معاونت برنامه ریزی و طرح و برنامه ارتباط با کارشناس در این سامانه درخواست نیرو به واحد های غیر دولتی صورت می گیرد.
آموزش و پرورش دانش آموزان متوسطه

webshad.medu.ir

pada.medu.ir

معاونت آموزش متوسطه ارتباط با کارشناس

در این سامانه:

1- ثبت نام دانش آموزان

2-درخواست انتقال دانش آموز 

3-آموزش آنلاین

4- دریافت کارنامه تحصیلی

5- دریافت کارت ورود به جلسات امتحان

صورت می گیرد.

ارائه مشاوره آموزشی، تربیتی، فرهنگی و بهداشت روان به دانش آموز و خانواده آن

namad.medu.ir معاونت پرورشی ارتباط با کارشناس

در این سامانه مشاوره و هدایت تحصیلی به دانش آموزان ارائه می شود.

صدور مدرک دیپلم emt.medu.ir سنجش و امتحانات ارتباط با کارشناس درخواست و پیگیری مدرک تحصیلی دانش آموزان در این سامانه صورت می گیرد.
صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزی hamgam.medu.ir سنجش و امتحانات ارتباط با کارشناس درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموز به مراکز و ارگان های دولتی و غیر دولتی در این سامانه صورت می گیرد.
صدور تاییدیه مدرک تحصیلی دانش آموزی emt.medu.ir سنجش و امتحانات ارتباط با کارشناس در این سامانه متقاضیان تاییدیه مدارک با درج مشخصات فردی و مشخصات مدرک تحصیلی خود از منطقه آموزش و پرورش صادر کننده مدرک، برای دانشگاه یا هر سازمان استعلام گیرنده تقاضای استعلام مدرک تحصیلی نمایند.
پس از انجام مراحل ثبت درخواست، شماره پیگیری صادر می شود که به صورت پیامک برای موبایل متقاضی ارسال می شود. متقاضی می تواند از طریق گزینه پیگیری تاییدیه تحصیلی آخرین وضعیت درخواست خود را مشاهده کند.
این درخواست در مناطق آموزش و پرورش بررسی می شود و در صورت وجود و صحت مدرک تحصیلی متقاضی، بر اساس مدارک و مستندات موجود در آموزش و پرورش گواهی تاییدیه مدرک تحصیلی مورد نظر را صادر می نماید. این تاییدیه مدرک به صورت الکترونیک برای استعلام گیرنده ارسال می شود.
مدارک موجود شامل دو مدرک تاییدیه تحصیلی و سوابق فارغ التحصیلی(ریز نمرات و محلهای تحصیل) است که برای ثبت نام در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و کلیه سازمانهای استعلام گیرنده صادر می شود و مبلغ دریافتی از متقاضی برای هر مدرک بیست دو هزار صد و ده تومان است.